Обавјештавамо Вас да су радни дани 04.и 05. јануар 2022.године, са минимум процеса рада.

Радни дани послије празника су 11.јануар, 12. јануар и 13. јануар.

С обзиром да се настава у зимском семестру академске 2021/2022.године завршава 14. јануара  2022.године,  с тим у вези субота 15.јануар је нерадни дан.