У организацији Републичког секретаријата за расељена лица и миграције и Студијског програма географија Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци, у Административном центру Владе Републике Српске обиљежен је Свјетски дан избјеглица. Свјетски дан избјеглица, који се обиљежава сваке године 20. јуна, установљен је децембра 2000. године Одлуком Генералне скупштине Уједињених нација.                                                                                               

Пригодним предавањима присутни представници различитих организација и институција и други учесници упознати су са бројним правним, социјалним, економским и социокултурним проблемима избјегличке популације. В.д. директора Републичког секретаријата за расељена лица и миграције др Марко Аћић упознао је госте са активностима које се спроводе у рјешавању проблема избјеглица и расељених лица. Одржана су три предавања, која су са практичног и научног аспекта указала на положај избјеглица у Републици Српској, БиХ, региону и свијету. Предавачи су били представници различитих инситуција, организација и установа: помоћни официр за заштиту Љиљана Кокотовић, UNHCR Сарајево; др Љиљана Орешковић, Републички секретаријат за расељена лица и миграције; проф. др Мира Мандић, Природно-математички факултет – Студијски програм за географију. Обиљежавању Свјетског дана избјеглица присуствовали су представници удружења избјеглих и расељених лица, међународних организација, као и представници иниституција Владе Републике Српске.

У статусу избјеглица и присилно расељених лица налази се преко 70 милиона становника. Босна и Херцеговина и Република Срспка још увијек нису ријешиле проблеме избјеглог и расељеног становништва, а у њиховом простору увећава се присуство избјеглица које потичу из савремених миграторних кретања из Азије. Унаточ бројним конвенцијама о људским правима, избјегличка популација је изложена разним облицима њиховог кршења и дехуманизацији људских односа. Посматрано из угла географске науке избјеглиштво представља геополитички, демографски, социоекономски и културни феномен чији узрок, карактер и посљедице треба проучавати и пратити, а резултати истраживања имају велики практични значај.  Више о изазовима избјеглиштва можете прочитати ОВДЈЕ…