У организацији Студијског програма Географија Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци и Републичког секретаријата за расељена лица и миграције обиљежен је 20. јун ‒ Свјетски дан избјеглица. Одржано је неколико предавања о геополитичким узроцима и геопросторним посљедицама избјегличких миграција у XX вијеку с акцентом на простор бивше Југославије и актуелну мигрантску кризу у региону. Учесницима је представљен рад Републичког секретаријата за расељена лица и миграције и проблеми избјеглица и расељених лица у Републици Српској. Анализиране су геополитичке прилике у ширем региону и њихов утицај на мигрантску кризу. Обиљежавању су осим организатора присуствовали представници више институција и организација: Документационо-информационог центра ВЕРИТАС, Министарства унутрашњих послова Републике Српске, Завода за заштиту културно-историјског и природног насљеђа, Крајишког културног центра „Свети Сава“, „Баштионика“, а које с различитих аспеката третирају наведене проблеме (правног, геополитичког, социјалног, безбједносног, демографског и културног). Закључци са скупа указују на неријешена питања избјеглог и расељеног становништва, као и да предстоје бројни изазови у рјешавању мигрантске кризе. Подржана је иницијатива организатора у повезивању наведених институција и организација, односно географске науке и праксе у рјешавању различитих проблема са којима се сусрећу избјегла и расељена лица и с тим у вези локалне заједнице и Република Српска у цјелини.