Данас је у амфитеатру Природно-математичког факултета одржан први Дан отворених врата у склопу пројекта ECOBIAS – Развој мастер курикулума из еколошког мониторинга и биоиндикација копнених вода на високошколским установама у региону Западног Балкана, ERASMUS+ (Development of master curricula in ecological monitoring and aquatic bioassessment for Western Balkans HEIs). Овом приликом су промовисани курсеви цјеложивотног учења (стручни тренинзи) из области еколошког мониторинга и биоиндикација копнених вода  у складу са потребама различитих јавних предузећа задужених за мониторинг животне средине. Реализација курсева је планирана од академске 2021/2022.године. Одзив учесника је био изузетно добар.

Erasmus + Project No ECOBIAS_609967-EPP-1-2019-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP
Development of master curricula in ecological monitoring and aquatic bioassessment for Western Balkans HEIs