Danas je u amfiteatru Prirodno-matematičkog fakulteta održan prvi Dan otvorenih vrata u sklopu projekta ECOBIAS – Razvoj master kurikuluma iz ekološkog monitoringa i bioindikacija kopnenih voda na visokoškolskim ustanovama u regionu Zapadnog Balkana, ERASMUS+ (Development of master curricula in ecological monitoring and aquatic bioassessment for Western Balkans HEIs). Ovom prilikom su promovisani kursevi cjeloživotnog učenja (stručni treninzi) iz oblasti ekološkog monitoringa i bioindikacija kopnenih voda  u skladu sa potrebama različitih javnih preduzeća zaduženih za monitoring životne sredine. Realizacija kurseva je planirana od akademske 2021/2022.godine. Odziv učesnika je bio izuzetno dobar.

Erasmus + Project No ECOBIAS_609967-EPP-1-2019-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP
Development of master curricula in ecological monitoring and aquatic bioassessment for Western Balkans HEIs