Јуче је у амфитеатру Природно-математичког факултета одржан други Дан отворених врата у склопу пројекта ECOBIAS – Развој мастер курикулума из еколошког мониторинга и биоиндикација копнених вода на високошколским установама у региону Западног Балкана, ERASMUS+ (Development of master curricula in ecological monitoring and aquatic bioassessment for Western Balkans HEIs). И овом приликом су промовисани курсеви цјеложивотног учења (стручни тренинзи) из области еколошког мониторинга и биоиндикација копнених вода  у складу са потребама различитих јавних предузећа задужених за мониторинг животне средине. Реализација курсева је планирана од ове академске (2021/2022).године. Одзив учесника је био изузетно добар..


SECOND OPEN DAY HELD WITH THE ECOBIAS PROJECT

Yesterday, the second Open Day was held in the amphitheater of the Faculty of Natural Sciences and Mathematics as part of the ERASMUS + ECOBIAS project Development of master curricula in ecological monitoring and aquatic bioassessment for Western Balkans HEIs. On this occasion, lifelong learning courses (professional trainings) in the field of environmental monitoring and aquatic bioassessment were promoted in accordance with the needs of various public companies in charge of environmental monitoring. The realization of the courses is planned for this academic year (2021/2022). The response of the participants was extremely good.