Дана, 20. новембра 2019. године у амфитеатру Природно-математичког факултета у 12:00 часова одржана је Конференција на којој су презентовани резултати анкетних истраживања у склопу пројеката: „Фертилни капацитет и ставови о планирању породице породиља УКЦ РС Бања Лука“ и „Демографски развој и популациона политика Републике Српске – анализа стања и приједлог мјера“ и програма популационе обуке у Републици Српској, које је Центар за демографска истраживања из Бањалуке реализовао у току 2019. године.
Прије почетка конференције дате су изјаве за медије. Предсједник Центра за демографска истраживања проф. др Драшко Маринковић представио је новинарима активности Центра за демографска истраживања у 2019. години и резултате спроведених анкетирања о фертилном капацитету и ставовима о планирању породице породиља УКЦ РС Бања Лука и реализације програма популационе обуке у школама у Републици Српској. Истакао је да су сва анкетна  истраживања спроведена на репрезентативним узорцима, да је укупно анкетирано више од 5.000 лица, односно да ове изворе можемо сматрати веома поузданим за доношење коначних ставова и препорука за спровођење пронаталитетних мјера у популационој политици Републике Српске. Замјеник предсједника Центра Александар Мајић представио је новинарима резултате спроведених анкетирања запослених жена млађих од 50 година у сврху анализе ставова о усклађивању рада и родитељства и резултате истраживања ставова и намјера становништва о исељавању.
Конференцију је отворила проф. др Александра Петрашевић предсједница Скупштине Центра за демографска истраживања. У уводном дијелу присутнима се обратио предсједник Центра проф. др Драшко Маринковић који је представио досадашње резултате рада и планове за будуће активности. Посебно је истакао значај на указаном повјерењу и успјешно реализованом националном пројекту:
Демографски развој и популациона политика Републике Српске – анализа стања и приједлог мјера, као и покретање нове интернет странице Центра www.cdi-bl.org.
Учесницима конфереције су се обратили проф. др Горан Трбић, декан Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци и госпођа Соња Давидовић, министрица за породицу, омладину и спорт Републике Српске.
Прво излагање на конференцији имао је проф. др Драшко Маринковић, који је представио резултате анкете о фертилном капацитету и ставовима о планирању породице породиља УКЦ РС Бања Лука на узорку од 536 породиља у периоду 20. март – 20. април 2019. године, која је спроведена у склопу научно-истраживачког
пројекта: „Фертилни капацитет и ставови о планирању породице породиља УКЦ РС Бања Лука“, који је Центар за демографска истраживања реализовао у сарадњи са Природно-математичким факултетом Универзитета у Бањој Луци.
Друго излагање имао је Александар Мајић, ма, виши асистент, који је представио резултате спроведених анкетирања у склопу научно-истраживачког пројекта:
„Демографски развој и популациона политика Републике Српске – анализа стања и
приједлог мјера“. Прво је представио резултате анкета за запослене жене млађе од 50 година у сврху анализе ставова о усклађивању рада и родитељства, која је спроведена у јуну и јулу 2019. године на узорку од 1.003 испитанице на подручју бањалучке регије у државном и приватном сектору у више од 40 различитих институција, организација, завода, привредних субјеката и услужно-занатских и
предузетничких радњи. Затим је представио и резултате анкетног истраживања у склопу истог пројекта, а односе се на анализу ставова и намјера становништва о исељавању, која је спроведена испред Конзулата Републике Словеније у Граду Бањој Луци у јуну и јулу 2019. године.
У трећем излагању проф. др Драшко Маринковић представио је резултате анкетног истраживања у склопу реализације програма поулационе обуке у школама у Републици Српској, који је реализован у сарадњи са Министарством просвјете и културе Републике Српске и Републичким педагошким заводом. Овим анкетним истраживањем обухваћено је 3.042 васпитача, професора разредне и предметне
наставе, педагога, психолога, вјероучитеља и свештеника на редовним годишњим савјетовањима у мјесецу августу 2019. године широм Републике Српске.
Проф. др Драшко Маринковић предложио је закључке са конференције, који су уз поменуте презентације били и повод за бројне дискусије и приједлоге.
Предложене су конкретне мјере које би подстакле рађања већег броја дјеце:
1. Дјечији додатак као директна финасијска подршка породици, а посебно додатак за самохране мајке;
2. Умањење стопе пореза у зависности од броја рођене дјеце;
3. Матерински додатак за незапослене мајке;
4. Подршка за рјешавање стамбеног питања младих и младих брачних парова;
5. Запошљавање младих, нарочито жена и мајки;
6. У сврху усклађивања рада и родитељства омогућити клизно радно вријеме запосленим женама – мајкама дјеце старости до три године;
7. Проширење мреже установа и продужење продужење радног времена предшколских установа;
8. Цјелодневна настава и продужени боравак за ученике од првог до четвртог разреда;
9. Савјетовалишта за брак и живот у двоје;
10. Популациона обука и промоција репродуктивног здравља. продужење радног времена предшколских установа;
8. Цјелодневна настава и продужени боравак за ученике од првог до четвртог разреда;
9. Савјетовалишта за брак и живот у двоје;
10. Популациона обука и промоција репродуктивног здравља.