ПРЕДПОЗИВ

Обавештавамо Вас да ће се у мају 2018. године одржати ХII саветовање:

Одрживи развој Браничевског округа и енергетског комплекса Костолац

Имамо част да Вас позовемо да одржите предавање по позиву из области одрживог развоја, са темом из ваше уже научне области. Ваш предлог теме предавања и сам рад дос-тавитинаучном одборусаветовањау електронском облику најкасније до 01.04.2018. године. ВИШЕ…