Проф. др Горан Трбић, редовни професор, dekan@pmf.unibl.org

 • Продекан за наставу – др Радослав Декић, ванредни професор, radoslav.dekic@pmf.unibl.org (rdekic@yahoo.com)
 • Продекан за научно-истраживачки рад – др Душко Јојић, ванредни професор, dusko.jojic@pmf.unibl.org (ducci68@teol.net)

 • Декан,
 • продекани,
 • секретар Факултета – Бранка Трнинић, дипломирани правник, branka.trninic@pmf.unibl.org
 • руководиоци студијских програма (Биологија – др Биљана Лубарда, ванредни професор biljana.lubarda@pmf.unibl.org; Физика – др Сњежана Дупљанин snjezana.dupljanin@pmf.unibl.org, доцент; Географија – др Александра Петрашевић aleksandra.petrasevic@pmf.unibl.org, ванредни професор; Хемија –  др Милица Балабан, ванредни професор milica.balaban@pmf.unibl.org; Математика-Информатика – др Драган Матић, ванредни професор dragan.matic@pmf.unibl.org; Екологија и заштита животне средине – доц. др Маја Манојловић maja.manojlovic@pmf.unibl.org; Просторно планирање – доц. др Неда Живак neda.zivak@pmf.unibl.org; Техничко васпитање и информатика – др Радослав Декић, ванредни професор radoslav.dekic@pmf.unibl.org)

 • секретар Факултета – Бранка Трнинић, дипломирани правник, branka.trninic@pmf.unibl.org
 • студентска служба – Предраг Буха, studentska.sluzba@pmf.unibl.org
 • 2. и 3. циклус студија – Живана Крчић, дипл. географ, master@pmf.unibl.org
 • рачуноводство – Сњежана Ратковић, racunovodstvo@pmf.unibl.org
 • библиотека – Љиља Копрен, проф. географије, biblioteka@pmf.unibl.org
 • рачунски центар – Митја Тањга, mitja.tanjga@pmf.unibl.org