Др Биљана Наранчић са Департмана за географију Универзитета Лавал из Квебека, одржаће предавање 27. маја 2019. године у 11.00 часова, у амфитеатру Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци, на тему: „Палеоклиматске промјене на канадском Арктику“.

Предавање организује Катедра за физичку географију и геологију ПМФ-а, у оквиру научне сарадње између Шумарског, Географског и Геоматолошког факултета Универзитета Лавал у Квебеку (Канада) и Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци.

Биљана Наранчић је научни истраживач на Универзитету Лавал у Квебеку (Канада) и Институту Алфред Вегнер у Потсдаму (Њемачка). Њенa истраживања фокусирана су на водeне екосистеме, њихове интеракције са природним и антропогеним системима и на дугорочне промјене у животној средини које су „архивиране“ у језерским седиментима, посебно у поларним регионима. У свом истраживању примjeњује неколико индикатора, укључујући дијатоме, cтaбилне изoтoпе и геоxемију. Ови савремени приступи служе за боље разумијевaње процеса као што су климатске промјене и еутрофикација водeних екосистема.