УСПЈЕШНО РЕАЛИЗОВАНА РАЗМЈЕНА СТУДЕНАТА ГЕОГРАФИЈЕ СА ПЕРМСКИМ ДРЖАВНИМ УНИВЕРЗИТЕТОМ ИЗ РУСИЈЕ

У оквиру судентске размјене под називом “Discovering national lifestyle”, студенти другог циклуса студијског програма Географија, Драгица Делић и Драгана Видић, боравиле су на Географском факултету, Пермског државног универзитета (ПГНИУ). Програм размјене изводио се на Катедри за туризам, у виду теоријских предавања, теренске наставе и праксе. Велики дио времена био је посвећен проучавању Перма, његових туристичких, културних и образовних елемената, с акцентом на изучавање особености рада мреже пермских хотела и музеја. Кроз теренску наставу и реализацију задатака на терену, студентице су се упознале са здравственим туризмом (Демидково ресорт), музеологијом (насеље Иљински) и спелеолошким туризмом (Ледена пећина Кунгур) у Пермској регији. У оквиру овог студијског путовања, такође су боравиле у Москви и Јекатеринбургу, у којима су посјетиле бројне музеје, галерије и културно-историјске локалитете.

Поред студената са Природно-математичког факултета Универзитета у Бањалуци, на Географском факултету у Перму боривили су и мастер студенти са Западно-Казахстанског државног универзитета Махамбет Утемисов, Уралск (Казахстан). Прије повратка у своје земље, студенти са оба гостујућа универзитета организoвали су заједничку презентацију студентима и професорима Географског факултета (ПГНИУ) о државном уређењу и туристичким потенцијалима земаља из којих долазе. У оквиру наведене размјене, Природно-математички факултет у Бањој Луци угостио је двије студентице мастер студија туризма Пермског државног универзитета, Кобиакова Полину и Умрихина Дариу. Студентице из Руске Федерације слушале су предавања и учествовале у теренском раду са студентима ПМФ-а. ВИШЕ…