Katedra: Zaštita životne sredine
Uža naučna oblast: Geografija životne sredine
Predmeti: Zaštita životne sredine, Upravljanje otpadom
Održivi razvoj i životna sredina, Upravljanje čvrstim otpadom

Kabinet: 46
Telefon: +387 51 319 142
E-mail: dusicapesevic@gmail.com

Konsultacije: ponedjeljak 12.00-13.30, srijeda 12.00-13.30

Biografija
Bibliografija