Поштовани,

Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво је прослиједило јавним универзитетима рјешење, број: 19.041/67-3/21 од 08.07.2021. године и допис, број: 19.041/67-3-1/21 од 09.07.2021. године, којим тражи податке о студентима дефицитарних занимања, са наведеним условима које студенти морају испуњавати, као и са роком за достављање студентских пријава и документације у прилогу.

Молимо вас да тражене податке доставите најкасније до 15. септембра 2021. године.

 

С поштовањем,
Биљана Копрен
ВСС за стипендије и студентски стандард       

ДОПИС

ПРИЈАВА