Основни циљ Географског друштва Републике Српске је да окупља географе Републике Српске (као и друга заинтересована лица из области географије) и да подстиче организовање и унапређивање научног, стручног и наставног рада у области географије.

Како би благовремено обавијестило заинтересоване и ширу јавност о својим активностима, Друштво је покренуло нови сајт (https://www.gdrsbl.org/).

Поред основних информација о Друштву и његовим активностима, сајт нуди увид у најновије научне публикације Друштва ‒ књиге, зборнике радова са научних скупова одржаних у организацији Друштва, као и у бројеве научног часописа Гласник/Herald. Осим тога, на сајту можете прочитати и актуелности из области геонаука.

У циљу што ефикасније промоције активности Друштва и популаризације географске струке и науке у Републици Српској покренуте су и странице на друштвеним мрежама Facebook ‒ Географско друштво Републике Српске и Instagram ‒ Географско друштво РС (ГДРС).

https://www.facebook.com/

https://www.instagram.com/gdrs.bl/