Кабинет: 45
Teлефон: +387 51 319 142
E-mail: tatjana.popov@pmf.unibl.org

Катедра: Физичка географија и геологија
Ужа научна област: Физичка географија

Предмети: Биогеографија са педологијом

Консултација: уторак од 11.00  до 12.30
сриједа од 09.00 до 10.30

Биографија
Библиографија