Заједнички истраживачки центар (ЗИЦ) Европске комисије отворио је позив за приступ ЗИЦ истраживачким инфраструктурама за обуку и изградњу капацитета за земље ЕУ кандидате и потенцијалне кандидате за следеће области:

1. Нанобиотехнолошка лабораторија  (https://ec.europa.eu/jrc/en/research-facility/open-access/calls/training/2019-1-TCB-NanoBiotech)

Позив је упућен спољним корисницима ЗИЦ-а са универзитета, истраживачких институција или из малих и средњих предузећа (МСП).

Обука је бесплатна и путни трошкови  кao и трошкови боравка су покривени од стране ЗИЦ-а. ВИШЕ…