Конкурс је отворен за

  •  Два наставника из уже научне области Информационе науке и биоинформатика (развој софтвера- (Staff Mobility for teaching)
  • Два запослена са Природно-математичког факултета- Staff Mobility for administration

https://www.fh-kaernten.at/en/

Трајање конкурса: до 10.02.2023. године

Трајање мобилности: 5 дана плус путовање

Реализација мобилности: љетњи семестер 2022/2023. године (у договору са партнерском институцијом)

Документација за пријаву кандидата:

  • Копија прве странице пасоша
  • Биографија кандидата на енглеском језику (препоручује се кориштење EUROPASS модела)
  • Потврда о запослењу издана од стране матичног факултета (оригинал на српском језику и превод на енглески језик од стране овлашћеног тумача/или потврда издана директно на енглеском језику)
  • Мотивационо писмо (навести мотив за аплицирање ради добијања Erasmus+ стипендије и описати планиране активности током трајања мобилности на партнерском универзитету, на енглеском језику се попуњава Staff  Mobility Agreement Teaching)
  • Писмени доказ заинтересованости страног партнера за долазак кандидата (наставне активности или усавршавање) у виду (пред)позивног писма

Пријаве се достављају у Секретаријат Природно-математичког факултета, са насловом Пријава за Erasmus+ кредитну размјену.

Рок за пријаву: 10.02.2023. године

Након завршетка конкурса, пријаве кандидата које прођу техничку провјеру и евалуацију од стране Комисије на матичном факултету, биће достављене Универзитету у Аустрији као номинације за стипендирану мобилност. Универзитет у Аустрији одлучује о коначном одабиру кандидата сходно броју стипендија намијењених Универзитету у Бањој Луци.

 

Трошак обавезног здравственог осигурања у току трајања мобилности није покривен стипендијом у оквиру програма Erasmus +.

 

Контакт особа:

проф. др Драган Матић,

Координатор пројекта

Природно-математички факултет

Универзитет у Бањој Луци

dragan.matic@pmf.unibl.org