Veliki broj slušaoca bio je prisutan u amfiteatru na našem Prirodno-matematičkom fakultetu u Banja Luci u ponedeljak 9. 3. 2020. godine. Povod za okupljanje i druženje bilo je predavanje „Zagađenje i zaštita zemljišta“. Predavanje su odlično organizovali studenti četvrte godine Studijskog programa Ekologija i zaštita životne sredine sa Prirodno-matematičkog fakulteta. Predavači dr Dušica Pešević, vanredni profesor i mr Željko Aleksić, republički koordinator za upravljanje medicinskim otpadom održali su dva veoma popularna i interesantna predavanja.

         Prof. Dušica je upoznala slušaoce sa najnovijim podacima i aktivnostima vezanim za zaštitu zemljišta od piralena i njemu sličnih jedinjenja u okviru predavanja: „Prisustvo PCB jedinjenja (piralen) u Bosni i Hercegovini i uticaj na životnu sredinu“. Dok je Željko Aleksić u veoma dinamičnom predavanju preneo iskustva i napredak u odlaganju medicinskog otpada prvenstveno u Univerzitetskom kliničkom centru Banja Luka ali i šire u drugim gradovima cele Republike Srpske. Interaktivno predavanje Željka Aleksića omogućilo je slušaocima da i sami direktno na konkretnim primerima iz prakse zaključe višegodišnji napredak i značaj UKC-a u odlaganju medicinskog otpada.  

         Predavanja su bila prilika da se čuju i nauče najnovija znanja iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine uopšte, ali i da se skrene pažnja na trenutno aktuelne probleme po zdravlje ljudi koje izaziva nesavesno odlaganje otpada. Pored studenata svih studijskih programa Prirodno-matematičkog fakulteta slušaoci su bili učenici i profesori Gimnazije, Medicinske škole i Katoličkog školskog centra „Bl. Ivan Merc“ iz Banja Luke, predstavnici Centra za životnu sredinu iz Banja Luke i svi drugi dragi gosti iz javnosti koje je ova tema zainteresovala.

         Iskoristili smo priliku da promovišemo Prirodno-matematički fakultet, sve njegove studijske programe i pozovmo učenike da razmišljajući o svom budućem mestu studiranja obavezno prvo razmisle o našem fakultetu i Univerzitetu u Banja Luci. Nakon predavanja predavači su odgovarali na mnogobrojna pitanja slušaoca, pitanja su bila konstruktivna i otvarala su nove probleme za buduće dane u rešavanju problema zaštite zemljišta.

         Svi slušaoci koji zbog vremenom ograničenog događaja nisu dobili odgovore na svoja pitanja od predavača i svi koji imaju bilo kakvo pitanje u vezi sa tema predavanja mogu slobodno da nam se obrate. Mejl za sva pitanja na koja će vam predavači drage volje odgovoriti je: smiljana.paras@pmf.unibl.org.   Autori teksta i fotografija su studenti četvrte godine Ekologije i zaštite životne sredine Prirodno-matematičkog fakulteta: Petar Lazić, Tatjana Dulać, Slađana Mihajlović, Jelena Dželetović i Vladan Vukalović.