Резултати истраживања горњег тока ријеке Неретве биће презнетовани у амфитеатру ПМФ-а 17.03.2023. године са почетком у 12 сати.