У понедељак 12. априла 2021. године u 9.00 часова у амфитеатру Природно-математичког факултета биће приказана презентација студијског програма мастер академских студија Репродуктивна биологија Природно-математичког факулета Универзитета у Новом Саду уз максимално поштовање прописаних епидемиолошких мјера. Програме hе презентовати, руководилац пројекта и студијског програм др Небојша Андрић, ванредни професор и директор Департмана за биологију и екологију др Горан Аначков, редовни професор.

 Студијски програм мастер академских студија смјера Репродуктивна биологија на Природно математичком факултету у Новом Саду спроводи се уназад већ десет година. Тренутно је студијски прoграм организован и унапређен кроз Еразмус програм ART-Rem. Овај престижни студијски програм је једини у Србији и не спроводи се на овакав начин ни у земљама региона. Са друге стране, ради се, на тржишту рада, веома траженом занимању репродуктивног биолога-ембриолога, који за студенте биологије отвара широк спектар могућности и пре свега сигурног запослења. У годинама у којима живимо питање асистиране репродукције вештачке оплодње је једно од свакодневих проблема младих брачних парова, те јe потражња за овим кадром константна.