1. Биологија 2007, 2012 и 2013, 2015, 2016. и 2017.

2. Екологија и заштита животне средине 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 и 2013.

3. Географија питања

4. Физика 2007, 2008/1, 2008/2, 2008/3, 2009

5. Математика и информатика

6. Просторно планирање 2011/мат, 2011/гео, 2014/мат, 2014/гео

7. Техничко васпитање и информатика математика (све године) и физика (све године)

8. Хемија 2006, 2012/2, 2012/3