У оквиру Еразмус+ пројекта ,,Развој мастер курикулума из еколошког мониторинга и биоиндикација копнених вода на високошколским установама у региону Западног Балкана“ (ECOBIAS) на Природно-математичком факултету УНИБЛ, биће успостављен курс цјеложивотног учења (LLL courses).

Ријеч је о курсу из области еколошког мониторинга површинских вода, а све се реализује у оквиру Еразмус+ пројекта из области изградње капацитета у високом образовању (E+ KA2 CBHE). ВИШЕ…