Ред. бројНаставни предметФонд часоваECTSСем.СмјерСтатус
Мастер1Теорија и методологија просторног планирања2+26IXОобав.
2Регионални процеси и просторно планирање2+26IXОобав.
3Финансирање регионалног развоја2+26IXОобав.
4Интегрално управљање водним ресурсима2+26IXОобав.
5Планирање простора посебне намјене2+26IXОобав.
6Европско просторно планирање2+15XОобав.
7Екоклиматски потенцијали и ризици у просторном планирању2+25XОобав.
8Планирање инфраструктурних система2+25XОобав.
9Просторно- планске анализе у ГИС-у2+15XОобав.
10Мастер рад-10XОобав.