Година студијаРед. бр.Наставни предметФонд часоваECTSСем.Статус
1.1Увод у просторно планирање2+16IО
2Општа и примијењена геологија2+2, 2+28I, IIО
3Примијењена климатологија2+2, 2+28I, IIО
4Биогеографија са педологијом2+1, 2+18I, IIО
5Математичка и примијењена катрографијa2+2, 2+28I, IIО
6Примијењена статистика2+1, 2+18I, IIО
7Основи геодезије2+2, 2+18I, IIО
8Основи геоекологије2+16IIИ
9Основи животне средине2+16IIИ
2.10Основе просторног планирања2+1, 2+18III, IVО
11ГИС у просторном планирању2+2, 2+28III, IVО
12Становништво у просторном планирању2+2, 2+18III, IVО
13Примијењена хидрологија2+2, 2+18III, IVО
14Примијењена геоморфологија2+2, 2+18III, IVО
15Урбана и рурална екологија2+1, 2+18III, IVО
16Енглески језик 12+1, 2+16III, IVО
17Вредновање природних потенцијала2+16IVИ
18Рурални развој2+16IVИ
3.19Принципи и методе регионализације2+25VIО
20Методе анализе и синтезе у просторном планирању2+2, 2+28V, VIО
21Географија ресурса БиХ2+2, 2+28V, VIО
22Геополитика у просторном планирању2+2, 2+18V, VIО
23Теорије просторног планирања2+15VО
24Локална самоуправа у просторном планирању2+15VО
25Рурална географија2+25VО
26Урбана географија2+25VIО
27Енглески језик 22+1, 2+16V, VIО
28Управљање чврстим отпадом2+15VIИ
29Социјална географија2+15VIИ
4.30Инфраструктурни системи у просторном планирању2+2, 2+28VII, VIIIО
31Просторна и урбана економија2+2, 2+18VII, VIIIО
32Просторни и регулациони планови2+2, 2+28VII, VIIIО
33Европска димензија просторног планирања2+25VIIО
34Рурално планирање2+24VIIО
35Планирање и уређење туристичких простора2+14VIIIО
36Урбано планирање2+24VIIIО
37Културни аспекти просторног планирања2+24VIIIО
38Системи планирања у БиХ2+14VIIIО
39Планирање животне средине2+25VIIИ
40Пејзажна архитектура2+25VIIИ
41Дипломски рад6VIIIО