Godina studijaRed. br.Nastavni predmetFond časovaECTSSem.Status
1.1Uvod u prostorno planiranje2+16IO
2Opšta i primijenjena geologija2+2, 2+28I, IIO
3Primijenjena klimatologija2+2, 2+28I, IIO
4Biogeografija sa pedologijom2+1, 2+18I, IIO
5Matematička i primijenjena katrografija2+2, 2+28I, IIO
6Primijenjena statistika2+1, 2+18I, IIO
7Osnovi geodezije2+2, 2+18I, IIO
8Osnovi geoekologije2+16III
9Osnovi životne sredine2+16III
2.10Osnove prostornog planiranja2+1, 2+18III, IVO
11GIS u prostornom planiranju2+2, 2+28III, IVO
12Stanovništvo u prostornom planiranju2+2, 2+18III, IVO
13Primijenjena hidrologija2+2, 2+18III, IVO
14Primijenjena geomorfologija2+2, 2+18III, IVO
15Urbana i ruralna ekologija2+1, 2+18III, IVO
16Engleski jezik 12+1, 2+16III, IVO
17Vrednovanje prirodnih potencijala2+16IVI
18Ruralni razvoj2+16IVI
3.19Principi i metode regionalizacije2+25VIO
20Metode analize i sinteze u prostornom planiranju2+2, 2+28V, VIO
21Geografija resursa BiH2+2, 2+28V, VIO
22Geopolitika u prostornom planiranju2+2, 2+18V, VIO
23Teorije prostornog planiranja2+15VO
24Lokalna samouprava u prostornom planiranju2+15VO
25Ruralna geografija2+25VO
26Urbana geografija2+25VIO
27Engleski jezik 22+1, 2+16V, VIO
28Upravljanje čvrstim otpadom2+15VII
29Socijalna geografija2+15VII
4.30Infrastrukturni sistemi u prostornom planiranju2+2, 2+28VII, VIIIO
31Prostorna i urbana ekonomija2+2, 2+18VII, VIIIO
32Prostorni i regulacioni planovi2+2, 2+28VII, VIIIO
33Evropska dimenzija prostornog planiranja2+25VIIO
34Ruralno planiranje2+24VIIO
35Planiranje i uređenje turističkih prostora2+14VIIIO
36Urbano planiranje2+24VIIIO
37Kulturni aspekti prostornog planiranja2+24VIIIO
38Sistemi planiranja u BiH2+14VIIIO
39Planiranje životne sredine2+25VIII
40Pejzažna arhitektura2+25VIII
41Diplomski rad6VIIIO