Руководилац СП Просторно планирање:

др Неда Живак, доцент

канцеларија 45

+387/51/319-142

neda.zivak@pmf.unibl.org