Rukovodilac SP Prostorno planiranje:

dr Neda Živak, vanredni profesor

kancelarija 45

+387/51/319-142

neda.zivak@pmf.unibl.org