Нанокомпозити на бази пирофилита: кинетички аспекти отпуштања биоактивних молекула

 
 

NACIONALNI PROJEKAT

 
 

Sažetak projekta:
Нанокомпозитни материјали се могу дефинисати као мултифазни материјали, код којих је барем једна димензија мања од 100 нм. Новија истраживања на бази нанокомпозита иду у смјеру синтетисања хибридних материјала  код којих се органски полимерни матрикс замјењује са неорганским матриксом слојевите структуре. Синтетисањем оваквих хибридних материјала поспјешује се повезивање биоактивних молекула/лијекова и неорганских матрикса путем два механизма: адсорпција на површини и интеркалација биомолекула/лијекова унутар слојевите структуре неорганског матрикса. Доказано је да боља адсорпција биоактивних молекула/лијекова доприноси побољшаној активности, бољој растворљивости и стабилности биоактивних молекула/лијекова. Један од погодних матрикса који имају изразито слојевиту структуру су минерали вулканског поријекла, односно, глине које у формулацијама имају улогу и екципијенаса и активних материја.  Инкорпорирањем биоактивних молекула/лијекова унутар слојева неорганског матрикса може се утицати на брзину и на вријеме отпуштања биоактивних молекула/лијекова из неорганског матрикса, што може послужити као одлична основа за унапређење система за испоруку фармаколошки активних супстанци. Предност примјене ових неорганских матрикса је и у томе, што се њиховом примјеном утиче и на вискозност, односно, долази до повећавања вискозности чиме се успорава дифузија биоактивних молекука/лијекова и повећава се дужина дифузионог пута. Неоргански матрикси слојевите структуре су веома доступни материјали, подложни јонским измјенама и надасве биокомпатибилни материјали. У овој студији као неоргански матрикс користиће се пирофилит Al2Si4O10(OH)2.   Идеја студије је да се синтетише хибридни материјал са одговарајућим физичкохемијским карактеристикама у коме ће пирофилит бити искориштен као неоргански матрикс,  са диспергованим биоктивним молекулима унутар слојева. Циљ је да се добије увид у кинетику и механизам отпуштања биоактивних сусптанци/лијекова из структуре пирофилита. Механизам ће се одредити на основу кинетичких параметера, који ће уједно дати и информације везано за стабилност и растворљивост биомолекула/лијекова диспергованих унутар пирофилитне структуре. Реолошке и антимикробне карактеристике ће такође бити предмет истраживања. Поред научног доприноса, пројекат има за циљ да подстакне сарадњу научно-истраживачке заједнице са привредом и да представи и разради идеје о потенцијалним могућностима примјене пирофилита као потенцијалног  носача за биоактивне молекуле/лијекове и за примјену код човјека.

 

 

 

ПРОЈЕКТНИ ТИМ

 


п
роф. др Дијана Јелић
Универзитет у Бањој Луци
Природно-математички факултет

 

 

 

 

координатор

 

доц. др Александра Шмитран
Универзитет у Бањој Луци
Медицински факултет

експерт из области микробиологије

 

доц. др Мирјана Ђермановић
Институт за заштиту здравља Републике Српске

експерт из области броматологије

 

проф. др Жељка Марјановић – Балабан
Универзитет у Бањој Луци
Шумарски факултет

експерт из области органске хемије

 

доц. др Драгана Благојевић
Универзитет у Бањој Луци
Природно-математички факултет

експерт из области аналитичке хемије

 

мр. пх Љубица Бојанић
Институт за заштиту здравља Републике Српске

млади истраживач

 

Драгана Гајић, ма
Универзитет у Бањој Луци
Природно-математички факултет

млади истраживач

 

Савка Врачевић, ma
Универзитет у Бањој Луци
Природно-математички факултет

млади истраживач

 

Весна Антуновић, ma
Универзитет у Бањој Луци
Медицински факултет

млади истраживач

 

дипл. хем. Младена Малиновић
Универзитет у Бањој Луци
Природно-математички факултет

млади истраживач

 

дипл. инг Олга Буловић
Универзитет у Бањој Луци
Природно-математички факултет

техничко особље

 

 

Линкови:

Министарство за научно-технолошки развој, високо образовање и информационо друштво Републике Српске:  http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mnk/

Индустријски партнер: https://adharbi.ba/

 
Skip to content