Природно-математички факултет Универзитета у Бањој Луци био је домаћин радионице „Грађанска научна истраживања у служби прилагођавања на климатске промјене“  у петак 13. 05. 2022. године коју су одржали Добривоје Лале Ерић, руководилац Сектора за међународну сарадњу и Марина Костић, савјетник за послове сарадње са научноистраживачким организацијама Центра за промоцију науке (ЦПН) из Београда. Центар за промоцију науке је јавна институција, коју је 2010. године основало Министарство науке Србије са задатком да промовише науку и технологију.

Радионица Грађанска научна истраживања у служби прилагођавања на климатске промјене је дио Хоризонт 2020 пројекта TeRRIFICA, који се бави развијањем методолошких алата за мотивацију и активно укључивања грађана и јавности у истраживачки рад кроз идентификацију и праћење специфичних промјена и индикатора у својим локалним заједницама, а које могу утицати на климатске промјене у будућности. Крајњи циљ је систематизација постојећих и предвиђање будућих фактора и различитих ефеката, како би се њихов утицај могао предуприједити, значајно умањити или у потпуности неутралисати. Пројекат  je заснован на широком обједињавању података, истраживања и активности, како би се припремио свеобухватни пресјек стања условље климатским промјенама у мапираним дијеловима Европе.

Посредством Студентске организације Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци омогућено је да се у реализацију радионице укључе студенти свих студијских програма факултета. На овај начин полазници су имали прилику да користе алате и методологију развијену кроз пројекат, али и да кроз тимски мултидисциплинарни приступ примјене знања која су стекли током студирања.

Повезнице:

https://www.cpn.edu.rs/

https://terrifica.eu/

https://www.unibl.org/sr/vesti/2022/05/predstavljene-aktivnosti-centra-za-promociju-nauke

https://www.facebook.com/sopmf/

https://www.instagram.com/sopmfbl/