Управни одбор Универзитета у Бањој Луци на сједници одржаној 8. септембра 2021. године, донио је Одлуку о расписивању конкурса за додјелу новчаних награда наставницима и сарадницима Универзитета у Бањој Луци за остварене међународне резултате у научно-истраживачком и образовном раду за 2020. годину, а укупан фонд за награде је 70.000 КМ.

Како се наводи у Одлуци Управног одбора, донесеној на Првој конститутивној сједници,  Универзитет у Бањој Луци расписује конкурс за додјелу новчаних нaаграда наставницима и сарадницима Универзитета у Бањој Луци за остварене резултате, истакнути рад и достигнућа у научно-истраживачкој и образовној дјелатности, у 2020. години, у три категорије, и то: ВИШЕ…