Сви студијски програми…

 

Упис примљених кандидата који су полагали квалификациони испит 27. 06. 2022. године

је у периоду од 04.07.2022. године до 08.07.2022. године.

 Кандидати на упис требају да донесу:  Љекарско увјерење о психо-физичкој способности

 Двије фотографије 50 x 60 мм

 Уплатнице

ЗА СТУДЕНТЕ КОЈИ СЕ ФИНАСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА

  1. УПЛАТА 42.00 КМ упис семестра

ЖИРО РАЧУН БР: 5 5 1- 0 0 1- 0 0 0 0 9 0 7 0- 7 6 Уникредит банка а.д. Бања Лука

ЖИРО РАЧУН БР: 555 – 000 – 06053684 – 82 Нова банка а.д.Бања Лука

Сврха уплате: административни трошкови

БРОЈ ПОРЕСКОГ ОБВЕЗНИКА: јединствен матични број студента

Врста уплате:0- редовна уплата

ПРИМАЛАЦ: рачун посебних намјена за институције високог образовања

ВРСТА ПРИХОДА: 722512

ОПШТИНА: 002

БУЏЕТСКА ОРГАНИЗАЦИЈА: 1250009

Позив на број:0000000333

2. УПЛАТА 20.00 КМ – за индекс и уписни материјал

ЖИРО РАЧУН БР: 5 5 1- 0 0 1- 0 0 0 0 9 0 7 0- 7 6 – Уникредит банка а.д.Бања Лука

ЖИРО РАЧУН БР : 555 – 000 – 06053684 – 82 – Нова банка а.д. Бања Лука

Сврха уплате: индекс и уписни материјал

БРОЈ ПОРЕСКОГ ОБВЕЗНИКА: јединствен матични број студента

Врста уплате:0- редовна уплата

ПРИМАЛАЦ: рачун посебних намјена за институције високог образовања

ВРСТА ПРИХОДА: 722512

ОПШТИНА: 002

БУЏЕТСКА ОРГАНИЗАЦИЈА: 1250009

Позив на број : 0000000333

 

ЗА СТУДЕНТЕ КОЈИ СУ НА САМОФИНАНСИРАЊУ

 1. УПЛАТА 500.00 КМ (самофинансирање)

ЖИРО РАЧУН БР: 5 5 1- 0 0 1- 0 0 0 0 9 0 7 0- 7 6 Уникредит банка а.д. Бања Лука

ЖИРО РАЧУН БР: 555 – 000 – 06053684 – 82 Нова банка а.д.Бања Лука

Сврха уплате: школарина

БРОЈ ПОРЕСКОГ ОБВЕЗНИКА: јединствен матични број студента

Врста уплате:0- редовна уплата

ПРИМАЛАЦ: рачун посебних намјена за институције високог образовања

ВРСТА ПРИХОДА: 722512

ОПШТИНА: 002

БУЏЕТСКА ОРГАНИЗАЦИЈА: 1250009

Позив на број:0000000222

2. УПЛАТА 42.00 КМ

ЖИРО РАЧУН БР: 5 5 1- 0 0 1- 0 0 0 0 9 0 7 0- 7 6 Уникредит банка а.д. Бања Лука

ЖИРО РАЧУН БР: 555 – 000 – 06053684 – 82 Нова банка а.д.Бања Лука

Сврха уплате: административни трошкови

БРОЈ ПОРЕСКОГ ОБВЕЗНИКА: јединствен матични број студента

Врста уплате:0- редовна уплата

ПРИМАЛАЦ: рачун посебних намјена за институције високог образовања

ВРСТА ПРИХОДА: 722512

ОПШТИНА: 002

БУЏЕТСКА ОРГАНИЗАЦИЈА: 1250009

Позив на број:0000000333

3.УПЛАТА 20.00 КМ – за индекс и уписни материјал
ЖИРО РАЧУН БР: 5 5 1- 0 0 1- 0 0 0 0 9 0 7 0- 7 6 – Уникредит банка а.д.Бања Лука
ЖИРО РАЧУН БРОЈ : 555 – 000 – 06053684 – 82 – Нова банка а.д. Бања Лука
Сврха уплате: индекс и уписни материјал
БРОЈ ПОРЕСКОГ ОБВЕЗНИКА: јединствен матични број студента
Врста уплате:0- редовна уплата
ПРИМАЛАЦ: рачун посебних намјена за институције високог образовања
ВРСТА ПРИХОДА: 722512
ОПШТИНА: 002
БУЏЕТСКА ОРГАНИЗАЦИЈА: 1250009
Позив на број : 0000000333