Катедра: Неорганска и нуклеарна хемија
Ужа научна област: Неорганска и нуклеарна хемија

Предмети: Општа хемија, Неорганска хемија, Одабрана поглавља неорганске хемије, Координациона хемија, Неорганске синтезе, Школски огледи у настави хемије, Хемија чврстог стања

Кабинет: 1
Телефон: +387 51 319 142
Е-пошта: sanja.sehovac@pmf.unibl.org

Консултације: уторак 10.00-12.00
Биографија
Библиографија
Biography