Katedra: za fizičku hemiju
Uža naučna oblast: Fizička hemija

Predmeti: Organska hemija 1, Fizička hemija 1, Organska hemija 2, Hromatografske metode, Hemijska kinetika i kataliza, Elektrohemija, Fizička hemija 3

Kabinet: 1
Telefon: +387 51 319 142
E-pošta: savka.jankovic@pmf.unibl.org

Konsultacije: utorak 10.00-12.00

Biografija
Bibliografija
Biography