Obavještavamo Vas da će se 25. decembra2019. godine u amfiteatru Prirodno-matematičkog fakulteta (Mladena Stojanovića 2, Banja Luka) sa početkom u 11:00 časova održati konferencija: Savremeni migracioni trendovi i bebjednosni rizici, koju organizuje Studijski program za geografiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i Republički sekretarijat za raseljena lica i migracije Vlade Republike Srpske.

DNEVNI RED…