Поштовани/а,


У прилогу овог е-маила се налази позивно писмо за учешће на семинару за вршњачке едукаторе, а који је намијењен студентима.
Семинар се одржава у периоду од 27-29.11. текуће године, а све трошкове сноси организатор.
Тема семинара јесте промоција здравих животних стилова и борба против родно заснованог насиља и стереотипа међу младима.

Молим Вас да овај е-маил, заједно са прилогом, прослиједите студентима и студентским организацијама. ВИШЕ…


Хвала и срдачан поздрав,

Ранка Казимировић