СТАЊЕ ТАКСОЦЕНА ЗООБЕНТОСА ИЗВОРА СЛИВНОГ ПОДРУЧЈА САНЕ НА КОЗАРИ
Каћа Савић, Невенка Павловић, Дејан Дмитровић

ОСЦИЛАЦИЈЕ НИВОА ВРБАСА И ДИСТРИБУЦИЈА НАСЕЉА NEMATODA И ANNELIDA НИЗВОДНО ОД ГРАДСКОГ МОСТА У БАЊА ЛУЦИ
Јелена Врачар, Невенка Павловић, Дејан Дмитровић, Славен Филиповић

УТИЦАЈ ЕЛЕКТРОМАГНЕТНОГ ЗРАЧЕЊА НА α ЋЕЛИЈЕ ПАНКРЕАСА КОД ПАЦОВА
Смиљана Параш, Милица Матавуљ, Весна Коко

КАРАКТЕРИСТИКЕ ЕПИДЕРМИСА ЛИСКЕ Plantago media L. СА КРЕЧЊАЧКЕ И ДОЛОМИТНЕ ПОДЛОГЕ
Нина Јањић

ИДЕНТИФИКАЦИЈА И ИЗОЛАЦИЈА ПОЛИФЕНОЛА СА ПОТЕНЦИЈАЛНОМ АНТИОКСИДАТИВНОМ И АНТИРАДИКАЛСКОМ АКТИВНОШЋУ
Улетиловић Снежана, Налесник Милада

УПОРЕДНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ВРСТА AMANITA MUSCARIA И AMANITA AUREOLA СА НАЛАЗИШТА У ОКОЛИНИ БАЊАЛУКЕ
Бранко Пјанић, Свјетлана Лолић, Милан Матавуљ

ДУЖИНСКО-ТЕЖИНСКИ ОДНОСИ КОД СКОБАЉА (Chondrostoma nasus)
Тања Вујановић, Миленко Радевић, Маја Манојловић, Александар Иванц, Радослав Декић