АЛЕЛНА ВАРИЈАБИЛНОСТ ПУРОИНДОЛИНА СОРТИ ХЕКСАПЛОИДНЕ ПШЕНИЦЕ (Triticum aestivum L.)
Обрехт Драгана, Денчић С., Ђан Михајла, Кочиш Тубић Наташа, Вапа Љиљана

ПОЛИМОРФИЗАМ G (-308) A TNF-α ГЕНА КАО МАРКЕРЗА ДИАБЕТИЧНУ РЕТИНОПАТИЈУ КОД DIABETES MELLITUS ТИП 2
Циленшек Инес, Херцеговац Амела, Терзић Рифет, Вукојевић Катарина, Сарага, Бабић Мирна, Милутиновић Живин Александра

КОНЦЕНТРАЦИЈЕ ПРОГЕСТЕРОНА КУЈА У ПРОЉЕТНИМ И ЗИМСКИМ УВЈЕТИМА
Хајдаревић Едина, Херцеговац Амела, Лонић Елвира

ЕКОФИЗИОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА АУТОХТОНИХ ВРСТА РИБА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Иванц Алекасандар, Декић Радослав

ОПТИМИЗАЦИЈА ПРОТОКОЛА ЗА ЕКСТРАКЦИЈУ ПРОТЕИНА ИЗ ПЛОДОНОСНИХ ТИЈЕЛА ГЉИВА (ВРСТЕ РОДОВА: Boletus, Russula, Lactarius И Agaricus) ЗА SDS-ЕЛЕКТРОФОРЕЗУ
Матерић Душан, Кукавица Биљана, Бороја Мирела, Вукојевић Јелена

ЕФЕКАТ КОМБИНОВАНЕ ЕЛЕКТРОМАГНЕТНЕ И МЕДИКАМЕНТОЗНЕ ТЕРАПИЈЕ ОСТЕОПОРОЗЕ НА БУБРЕЖНЕ ГЛОМЕРУЛЕ ПАЦОВА
Гранулић Бојана, Керановић Сања, Параш Смиљана, Матавуљ Милица, Лукач Тамара

КОНЦЕНТРАЦИЈА K И Na У ТКИВУ Phragmites communis Trin., Typha latifolia L., И Typha angustifolia L. НА ПОДРУЧЈУ БАРДАЧА
Максимовић Тања, Лолић Свјетлана, Лубарда Биљана, Балтић Миранда

ЕРИТРОГРАМ КАЛИФОРНИЈСКЕ ПАСТРМКЕ (Oncorhynchus mykiss) ИЗ РИБЊАЧКИХ И ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИХ УСЛОВА
Декић Радослав, Иванц Алекасандар, Мирошљевић Дарко, Бакрач-Бећирај Азра

АНАТОМСКО-МОРФОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПОПУЛАЦИЈА ВРСТЕ Fragaria vesca L. (Rosaceae) ПОДРУЧЈА ТУЗЛЕ
Хусеиновић Самира, Османовић Санида, Шуматић Нада, Бодружић М.

МОНИТОРИНГ ВРСТЕ Castor fiber НА ПОДРУЧЈУ РИЈЕКЕ СОКОЧНИЦЕ
Трбојевић Игор

МОЧВАРНИ ТИПОВИ СТАНИШТА НА ОДЛАГАЛИШТУ ШЉАКЕ ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ ТУЗЛА
Камберовић Јасмина, Ђаковић Јулио, Барудановић Сенка, Османовић Санида, Хусеиновић Самира

УТИЦАЈ НЕДОСТАТКА СВЕТЛОСТИ НА РАЗГРАДЊУ ХЛОРОФИЛА КОД ВИШИХ БИЉАКА
Ђапић Нина

ДИСТРИБУЦИЈА И ДИВЕРЗИТЕТ МАКРОФИТА У БАСЕНИМА РИБЊАКА БАРДАЧА
Лубарда Биљана, Стевановић Владимир

КАРАКТЕРИСТИКЕ ЕПИДЕРМИСА ЛИСКЕ Thymus pulegioides L. subsp. effusus Host СА КРЕЧЊАЧКЕ И ДОЛОМИТНЕ ПОДЛОГЕ
Јањић Нина, Ерић Живојин, Шуматић Нада, Топалић Тривуновић Љиљана

ПРИЛОГ ПОЗНАВАЊУ ПРОЉЕЋНИЦА ШУМА ОКОЛИНЕ БАЊАЛУКЕ
Комленић Велена, Лубарда Биљана, Стевановић Владимир

РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА ОРНИТОФАУНЕ НА ПОДРУЧЈУ ПЛАНИРАНОГ ПОСЕБНОГ РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ „ГРОМИЖЕЉ“
Радошевић Дејан, Панић Горан, Петронић Слађана, Кадић Јелена, Ковачевић Драг
а

МОМЕНТАЛНО СТАЊЕ ОХРИДСКЕ МОЧВАРЕ „СТУДЕНЧИШТА“
Талевска Марина, Талевски Трајче