РАЗВОЈ АНТРОПОЛОГИЈЕ НА ДЕПАРТМАНУ ЗА БИОЛОГИЈУ И ЕКОЛОГИЈУ,ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА, УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ
Верица Божић-Крстић

ЗООБЕНТОС ИЗВОРА ГОРЊЕГ ДИЈЕЛА СЛИВА ВРБАЊЕ
Невенка Павловић, Боро П. Павловић, Дејан Дмитровић, Радојка Пајчин, Славен Филиповић

ПРЕГЛЕД СТЕПЕНА ПРОУЧЕНОСТИ ЛИМНОФАУНЕ БАЛКАНСКОГ ПОЛУОСТРВА
Невенка Павловић, Боро П. Павловић

МОРФОЛОШКЕ И МЕРИСТИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ БУБРЕГА ДОМАЋЕ СВИЊЕ 
Драгојла Голуб, Драган Микавица, ГоранШукало , Марина Ташков

АНАЛИЗА ОСНОВНИХ АНТРОПОЛОШКИХ ФАКТОРА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ РАСТА НОВОРОЂЕНЧАДИ НА ПОДРУЧЈУ БОСАНСКЕ КРУПЕ 
ИрмаШарић,  Смиљана Параш,  Стојко Видовић,  Митар Новаковић

АНАЛИЗА ОСНОВНИХ АНТРОПОЛОШКИХ ФАКТОРА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ РАСТА НОВОРОЂЕНЧАДИ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ПРЊАВОР
Милица Њежић, Смиљана Параш, Митар Новаковић, Стојко Видовић, Дражен Јанковић

ГЕНЕТИЧКИ ДИВЕРЗИТЕТ ДИВЉИХ СВИЊА У ЛОВИШТИМА ВОЈВОДИНЕ
Ђан Михајла, Величковић Невена, Обрехт Драгана, Вапа Љиљана

БИОЛОГИЈА И ЕКОЛОГИЈА У ОБРАЗОВНОМ СИСТЕМУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Томка Миљановић

ЗАСТУПЉЕНОСТ НАСТАВНИХ СРЕДСТАВА У РЕАЛИЗАЦИЈИ НАСТАВЕ ИЗ БОТАНИКЕ У НЕКИМ ОСНОВНИМ И СРЕДЊИМ ШКОЛАМА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ
Нина Јањић, Дино Хасанагић

ПРЕДНОСТИ КОРИШЋЕЊА ДЕМОНСТРАТИВНОГ, ЛАБОРАТОРИЈСКОГ И ТЕРЕНСКОГ РАДА У НАСТАВИ БИОЛОГИЈЕ
Милоранка Дејановић

НЕФОРМАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ КОД СТУДЕНАТА БИОЛОГИЈЕ И ЕКОЛОГИЈЕ
Снежана Јовичић , Злата Марков

ЋЕЛИЈСКА СМРТ
Милица Матавуљ

ЕКСПРЕСИЈА ПРОТЕИНА P16 INK4A У ПРОМИЈЕЊЕНИМ ЋЕЛИЈАМА ЕПИТЕЛА ГРЛИЋА МАТЕРИЦЕ КОД ЖЕНА 
Наташа Војиновић,  Смиљана Параш,  Радослав Гајанин,  Живојин Ерић

ЗНАЧАЈ СТЕРОИДНИХ РЕЦЕПТОРА И HER 2 ПРОТЕИНА КАРЦИНОМА ХУМАНЕ ДОЈКЕ У КЛИНИЧКОЈ ПРАКСИ 
Слободанка Вујчић,  Смиљана Параш,  Радослав Гајанин,  Живојин Ерић

САДРЖАЈ Cd И Pb У ЛИСТОВИМА МАСЛАЧКА – Тaraxacum officinale Wеb. У ИНДУСТРИЈСКОЈ ЗОНИ ТУЗЛЕ
Санида Османовић , Самира Хусеиновић, Јасмина Камберовић, Нада Шуматић

МАТЕРИНСКИ ЕФЕКАТ ФОТОПЕРИОДА НА НИВОУ ПРОТЕИНА СЕМЕНА КОД БИЉАКА Chenopodium rubrum L.
Александра Митровић , Љубинка Ћулафић, Јелена Богдановић Пристов

ДЕНДРОФЛОРА НАСЕЉА „ПЕЋАНИ“ У ПРИЈЕДОРУ
Владимир Ступар, Југослав Брујић , Немања Цвијић

УГРОЖЕНИ, РИЈЕТКИ И ЕНДЕМИЧНИ БИЉНИ ТАКСОНИ ПОДРУЧЈА ГРАДА БАЊА ЛУКА
Владимир Ступар, Ђорђије Милановић, Југослав Брујић, Слободан Бузаџија, Јован Травар

ИЗВОРИ – ОПСТАЈАЊЕ ЦЕНОЕКОНА
Невенка Павловић, Боро П. Павловић, Дејан Дмитровић

ЗООБЕНТОС ВРБАЊЕ У УСЛОВИМА РАДА МАЛИХ ХИДРОЕЛЕКТРАНА
Невенка Павловић, Боро П. Павловић, Борис Б. Павловић*, Дејан Дмитровић, Радојка Пајчин, Славен Филиповић

ПОТЕНЦИЈАЛНА УЛОГА CA-ЗАВИСНИХ СИГНАЛНИХ ПУТЕВА У КРИОПРОТЕКТИВНОЈ ДЕХИДРАТАЦИЈИ АРКТИЧКЕ КОЛЕМБОЛЕ MEGAPHORURA ARCTICA – МИКРОЕРЕЈ АНАЛИЗА
Жељко Д. Поповић, Јелена Пураћ, Данијела Којић, Елвира Памер, Гордана Грубор-Лајшић

EКОЛОГИЈА 21. ВИЈЕКА НОВА НАУКА, НОВА ДЕФИНИЦИЈА, НОВИ ЗАДАЦИ
Жељо Зовко, Недељко Тешић

ЕДУКАТИВНИ ЕКОЛОШКИ ПРОГРАМ У СПЕЦИЈАЛНОМ РЕЗЕРВАТУ ПРИРОДЕ „СТАРИ БЕГЕЈ – ЦАРСКА БАРА
Злата Марков,Снежана Јовичић, Марија Марков

БИOДИВEРЗИTET ПЛИЋEГ ЛИTOРAЛA ЦРНOГOРСKOГ ПРИMOРJA И ЊEГOВA ЗAШTИTA
Срeтeн Maндић

АКТИВНОСТ ФОСФАТАЗА КАО ПОУЗДАН ПОКАЗАТЕЉ У МОНИТОРИНГУ ЕУТРОФИКАЦИЈЕ ПОВРШИНСКИХ ВОДА
Милан Н. Матавуљ, Свјетлана Б.Лолић, Иван М. Матавуљ

УТИЦАЈ ОСЦИЛАЦИЈА ВРБАСА НА РАСПОРЕД БЕНТОСКИХ ARTHOPODA НИЗВОДНО ОД ГРАДСКОГ МОСТА У БАЊА ЛУЦИ
Лидија Матијашевић, Невенка Павловић, Дејан Дмитровић, Славен Филиповић

КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА KВАЛИТЕТА ВОДЕ РИЈЕКЕ МАТУРЕ И БАЗЕНА ПРЕВЛАКА НА БАРДАЧИ
Свјетлана Лолић,Милан Матавуљ, Taња Максимовић

КВАЛИТЕТ ВОДЕ ИЗВОРА У РУРАЛНОМ РЕГИОНУ ИСТОЧНЕ ХЕРЦЕГОВИНЕ
Живојин Ерић, Радослав Декић, Александар Иванц, Свјетлана Лолић, Нина Јањић, Рајко Гњато, Горан Трбић

АНАЛИЗА КВАЛИТЕТА ВОДЕ ИЗВОРА НА ПОДРУЧЈУ ПЛАНИНЕ МАЊАЧА
Свјетлана Лолић, Мирела Бороја, Радослав Декић, Зоран Ковачевић, Маја Манојловић, Биљана Кукавица