БИОЛОШКА РАЗНОВРСНОСТ И ДИСТРИБУЦИЈA ФИТОПЛАНКТОНА У ВОДАМА БАЗЕНА НЕЦИК (БАРДАЧА)
Лолић Свјетлана, Матавуљ Милан, Декић Радослав, Максимовић Тања

МОРФОМЕТРИЈСКИ КАРАКТЕРИ АДУЛТНИХ КРПЕЉА ВРСТЕ Ixodes ricinus (Linnаеus, 1758) НА ПОДРУЧЈУ БАЊ БРДА У БАЊОЈ ЛУЦИ
Билбија Бранка, Дмитровић Дејан, Шњегота Драгана, Лукач Милица

МОРФОМЕТРИЈСКИ И МЕРИСТИЧКИ КАРАКТЕРИ АМЕРИЧКОГ СОМИЋА Ameiurus nebulosus (Le Sueur, 1819) НА ПОДРУЧЈУ МОЧВАРНОГ ЕКОСИСТЕМА БАРДАЧА
Микавица Драган, Голуб Драгојла, Шукало Горан, Дмитровић Дејан, Цвијић Свјетлана, Шукало Милијан

ПТИЦЕ ГЊЕЗДАРИЦЕ ПАРКОВСКИХ ПОВРШИНА У БАЊАЛУЦИ
Сјеничић Јовица, Голуб Драгојла, Шукало Горан, Стевановић Никола

САСТАВ ВРСТА И БРОЈНОСТ ЧАПЉИ (ARDEIDAE) НА БАРАМА ВЕЛИКА ТИШИНА И ОДМУТ КОД ШАМЦА
Сјенчић Јовица, Голуб Драгојла, Шукало Горан, Шаркановић Бранимир

ХЕМАТОЛОШКИ СТАТУС СТАНОВНИКА ОПШТИНЕ ПРИЈЕДОР ПО ПОЛУ И СТАРОСТИ
Билбија Бранка, Декић Радослав, Иванц Александар