ПРИМЈЕНА ЕРЕЈ КОМПАРАТИВНЕ ГЕНОМСКЕ ХИБРИДИЗАЦИЈЕ У МЕДИЦИНСКОЈ ГЕНЕТИЦИ
Вања Томић, Стојко Видовић

ГЕОЛОШКА СТАРОСТ РОДОВА И ВАРИЈАБИЛНОСТ БРОЈА ХРОМОЗОМА У КАРИОТИПОВИМА ГМИЗАВАЦА
Боро П. Павловић, Невенка Павловић

УЛАЗИ ТАКСОНА У НОВЕ ЕКОЛОШКЕ НИШЕ-АДАПТИВНЕ РАДИЈАЦИЈЕ
Боро П. Павловић, Невенка Павловић

НУМЕРИЧКИ ЕТАЛОНИ КАРИОТИПОВА ERINACEUS EUROPAEUS ROUMANICUS
Боро П. Павловић

МИТОХОНДРИЈАЛНИ ГЕНОМИ КЛАСЕ DEMOSPONGIAE SOLLAS 1885
Николина Елез-Бурњаковић1, Ајла Смајловић2, Милан Кулић1

ПОПУЛАЦИОНО-ГЕНЕТИЧКА АНАЛИЗА НЕКИХ КОНГЕНИТАЛНИХ СРЧАНИХ АНОМАЛИЈА У УЗОРКУ НОВОРОЂЕНЧАДИ ТУЗЛЕ (БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА)
Надира Ковач, Р. Терзић, Алдијана Авдић, Амела Карић, С. Ширановић, Амела Херцеговац, Мирела Бркић, Селма Муратовић, И. Терзић

ПОПУЛАЦИЈСКА ГЕНЕТИКА НЕКИХ НАСЉЕДНИХ КОНГЕНИТАЛНИХ АНОМАЛИЈА ЛОКОМОТОРНОГ СИСТЕМА У УЗОРКУ НОВОРОЂЕНЧАДИ ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА (БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА)
Алдијана Авдић, Р. Терзић, Амела Карић, Весна Хаџиавдић, С. Ширановић, Дарја Хусејнагић, Маја Пођанин

LUMBRICUS RUBELLUS – ЕФЕКAТ НА БИОРЕМЕДИЈАЦИЈУ ЗЕМЉИШТА КОНТАМИНОВАНОГ ПЕНДИМЕТАЛИНОМ
Игор Милуновић, Ивица Радовић, Војислав Тркуља, Биљана Лубарда

ЗНАЧАЈ ИНТЕРДИСИЦПЛИНАРНОСТИ  У САВРЕМЕНОЈ НАСТАВИ ПРИРОДНИХ НАУКА
Томка Миљановић

УСПЈЕХ УЧЕНИКА ПРИМЈЕНОМ РАЗЛИЧИТИХ ОБЛИКА РАДА У НАСТАВИ БИОЛОГИЈЕ
Нина Јањић, Слађана Станковић

УТИЦАЈ ЗАСТУПЉЕНОСТИ ЕКОЛОГИЈЕ У НАСТАВИ НА РАЗВОЈ ЕКОЛОШКЕ СВИЈЕСТИ
Нина Јањић, Тања Шњегота, Ивана Егић

РЕТРОСПЕКТИВНА ЕВАЛУАЦИЈА COBAS AMPLICOR MTB ТЕСТА У ДЕТЕКЦИЈИ Mycobacterium tuberculosis ИЗ РЕСПИРАТОРНИХ УЗОРАКА
Емир Халиловић, Фатима Нумановић, Нијаз Тихић, Јасмина Смајловић, Алма Имамовић, Амела Херцеговац, Адиса Ахмић, Златко Недић, Мерима Гегић

ЕCOLOGICAL STATUS ASSESSMENT OF THE GRADAC RIVER (WESTERN SERBIA) BASED ON AQUATIC MACROINVERTEBRATES
Вања Марковић, Бојана Тубић, Марија Илић, Маја Раковић, Ана Атанацковић, Јелена Томовић, Божица Васиљевић, Катарина Зорић, Јелена Ђукнић, Наташа Поповић, Јелена Чанак-Атлагић, Стефан Анђус, Биљана Римческа, Маргарета Крачун-Коларевић, Никола Маринковић, Момир Пауновић

NEW RECORD OF NEVRORTHIDAE (NEUROPTERA; NEUROPTERIDA) FROM SERBIA
Вања Марковић, Марија Илић, Маја Раковић, Момир Пауновић

СТАЊЕ ЗООБЕНТОСА УНЕ И ПРОБЛЕМИ РАДИОАКТИВНИХ ОПТЕРЕЋЕЊА НА ПОДРУЧЈУ НОВОГ ГРАДА
Невенка Павловић, Зорица Зец, Боро П. Павловић, Огњен Дрљача, Радојка Пајчин

ЗООБЕНТОС САНЕ И ГОМЈЕНИЦЕ НА УШЋУ У САНУ
Невенка Павловић, Драган Ђаковић, Дејан Дмитровић

ЗООБЕНТОС ИЗВОРА МЕЂУВОЂА ВРБАСА И ДОЊЕГ ТОКА ВРБАЊЕ
Дејан Дмитровић, Невенка Павловић, Ивица Радовић, Зоран Ковачевић, Дарио Чолић

УТИЦАЈ НЕКИХ АЕРОПОЛУТАНАТА НА СТОМИН АПАРАТ ДИВЉЕГ КЕСТЕНА (AESCULUS HIPPOCASTANUM L.) НА ПОДРУЧЈУ БАЊЕ ЛУКЕ
Нина Јањић, Тања Максимовић, Дијана Болтић

УТИЦАЈ САЛИНИТЕТА НА МОРФОЛОГИЈУ РАЗВОЈНИХ ФОРМИ ARTEMIA SALINA (BRANCHIOPODA: ANOSTRACA)
Милица Лукач, Бранка Билбија

РEКOНСТРУКЦИJA ХE „JAJЦE II“- ПРOЦJEНA УТИЦAJA НA ЖИВOТНУ СРEДИНУ
Нeбojшa Кнeжeвић, Душицa Пeшeвић, Синишa Цукут, Сaшa Дунoвић