САДРЖАЈ

 DOI: 10.7251/SKP180902003N  УДК: 591.3:598.1

MOРФOЛOШКA ВAРИJAБИЛНOСT И ПOЛНИ ДИMOРФИЗAM ШAРEНOГ ДAЖДEВЊAКA (Salamandra salamandra) СА ПЛАНИНЕ ОЗРЕН

Катарина Нешковић, Горан Шукало, Драгојла Голуб

MORPHOLOGICAL VARIABILITY AND SEXUAL DIMORPHISM OF FIRE SALAMANDER (Salamandra salamandra) FROM OZREN MOUNTAIN                      

 Katarina Nešković, Goran Šukalo, Dragojla Golub

DOI: 10.7251/SKP180902017P УДК: 612.111:597.554.554

МОРФОМЕТРИЈСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ЕРИТРОЦИТА КРКУШЕ (Gobio obtusirostris)

Јована Паспаљ, Тања Пљеваљчић, Радослав Декић

MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF ERYTHROCYTES OF  COMMON GUDGEON (Gobio obtusirostris)

Jovana Paspalј, Tanja Plјevalјčić, Radoslav Dekić

DOI: 10.7251/SKP180902025G УДК: 551.577.2:519.87(282.24ТОПЛИЦА)

AНАЛИЗА ОТИЦАЈА У СЛИВУ РИЈЕКЕ ТОПЛИЦЕ

Слободан Гњато

RUNOFF ANALYSIS OF THE TOPLICA RIVER BASIN

Slobodan Gnjato

DOI: 10.7251/SKP180902039S УДК: 581.9(497.6МАЛИ ПРЊАВОР)

ПРИЛОГ ПОЗНАВАЊУ ВАСКУЛАРНЕ ФЛОРЕ МАЛОГ ПРЊАВОРА (ДОБОЈ, РЕПУБЛИКА СРПСКА)

Синиша Шкондрић, Мира Николић, Ранко Перић, Нада Шуматић, Јелена Кнежевић

CONTRIBUTION TO THE KNOWLEDGE OF THE VASCULAR FLORA OF MALI PRNJAVOR (DOBOJ, REPUBLIC OF SRPSKA)

Siniša Škondrić, Mira Nikolić, Ranko Perić, Nada Šumatić, Jelena Knežević