Друго по реду онлине предавање у склопу серијала „Планирање изван курикулума“, одржаће се у петак 20.11.2020. године са почетком у 17.00 часова. Предавање држи докторанд Даниел Франко Гарсија са департмана за урбано планирање и политике, Универзитет Илиноис, Чикаго. Предавање је на енглеском језику, а пријава за предавање се шаље на маил marko.ivanisevic@pmf.unibl.org

Детаљи предавања

Просторно-планске интервенције које промовишу пјешачки саобраћај све више су присутне у плановима који третирају централне зоне мексичких градова. Главни циљ наведених интервенција је ослобађање градских језгара од моторизованог саобраћаја, унапређење економских активности (у првом реду трговине) и оплемењивање јавних простора. У току предавања, господин Гарза ће нас детаљније упознати са улогом просторног и урбаног планирања у креирању рјешења која фаворизују пјешачење и кориштење јавних простора на примјерима неколико мексичких градова.