У наредном периоду за провођење стручних испита надлежно је Министарство просвјете и културе.