Студент треће године СП Географија ПМФ-а, Бојан Гарић, отпутовао је на географски камп у Русију заједно са члановима Центра Руског географског друштва у Србији. Камп се одржава на Криму у периоду 1-16. септембра у организацији Руског географског друштва. Учешће студената СП Географија у овим и сличним активностима предстваља резултат сарадање овог студијског програма са Руским географским друштвом.