Student treće godine SP Geografija PMF-a, Bojan Garić, otputovao je na geografski kamp u Rusiju zajedno sa članovima Centra Ruskog geografskog društva u Srbiji. Kamp se održava na Krimu u periodu 1-16. septembra u organizaciji Ruskog geografskog društva. Učešće studenata SP Geografija u ovim i sličnim aktivnostima predstvalja rezultat saradanje ovog studijskog programa sa Ruskim geografskim društvom.