Studentica prvog ciklusa studija SP biologija, Milena Putnik prijavila se preko CEEPUS projekta na program razmjene studenata i dobila stipendiju za period 11.10-14.11. 2021. godine. 
U ovom periodu Milena će boraviti na Sveučilištu u Zagrebu na Agrononskom fakultetu, u Zavodu za fitopatologiju, gdje će joj mentor za istraživački rad biti izv. prof. dr. sc. Darko Vončina, a neposredni voditelj Martin Jagunić mag. ing. agr. 
Milena će raditi na izolaciji nukleinskih kiselina iz biljnog materijala, pripremi i izvođenju PCR reakcija (PCRn i qPCR), pripremi PCR proizvoda virusnih genoma za sekvencioniranje, na  obradi i filogenetskoj analizi sekvenci nakon sekvenciranja (program MEGA X) te izradi filogenetskog stabla poredjenjem izolata iz banke gena.
Ovom razmjenom koordinisali su prof. dr Dejan Prvulović sa Univerziteta u Novom Sadu- glavni koordinator projekta i prof. dr Biljana Kukavica kao koordinator za Univerzitet u Banjoj Luci, koja je Milenu uputila na razmjenu kao kandidata iz Laboratorije za biohemiju i molekularnu biologiju na SP biologija. Čestitamo Mileni na dobijenoj stipendiji, a ovim primjerom želimo da podstaknemo i druge studente da iskoriste projekte razmjene i time obogate svoje iskustvo u naučno-istraživačkom radu.