У оквиру истраживања за потребе израде семинарских и дипломских радова наставници и студенти Студијских програма Просторно планирање и Географија Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци обогаћују приступе настави кроз истраживања документационе грађе, просторно-планске документације, статистичких и других извора.

 

Велика пажња посвећује се теренском раду; групном и индивидуалном. На терену се анализирају географске појаве и процеси, снимају материјали, проводе интервјуи и анкете, картира. Као резултат таквог истраживања настао је и документарни филм студента просторног планирања Дејана Пухала „Руска емиграција у Билећи почетком 20. вијека – Географско-историјски контекст српско-руских односа“. Филм је јавно представљен на ПМФ-у. Истраживање утицаја руске емиграције у првој половини 20. вијека на социогеографски и културни развој Херцеговине и могућности њихове савремене валоризације се наставља кроз Дејанов дипломски рад, као и снимање новог филма.

Руска емиграција у Југославији слабо је истраживана, а велики допринос који су Руси дали развоју науке и културе је занемарен. Овај студентски филм први је документарни филм о руској емиграцији у Билећи. Филм ће ускоро бити објављен на друштвеним мрежама Природно-математичког факултета.