Поштовани студенти!

У складу са инструкцијом УНИБЛ o e-nastavi, рачунски центар ПМФ-а је у сарадњи са УРЦ-ом отворио налоге за све наше студенте.

Сви се налози налазе на Gmail имејл сервису, а приступање сваког студента свом налогу вршите на слиједећи начин:

корисничко име: ime.prezime@student.pmf.unibl.org

шифра: задњних 8 бројева ЈМБ сваког студента

Студенти који имају два презимена пишу средњу црту између два презимена или:

ime.prezime-prezime@student.pmf.unibl.org

Студенти који имају два имена пишу прво име па доњу црту, па онда друго тачку и презиме име или:

prvoime_drugoime.prezime@student.pmf.unibl.org

Студенти који имају потпуно иста имена и презимена су дати у списку испод, па вас молимо да погледате како вам гласе имејл адресе. Шифре су исте као код осталих односно задњних 8 бројева ЈМБ сваког студента.

Проблеме пријавите на mitja.tanjga@pmf.unibl.org

Dejana	Boban Vasic	dejanab.vasic@student.pmf.unibl.org
Dejana	Ljuban Vasic	dejanalj.vasic@student.pmf.unibl.org

Ivana	Dojcilo Matovic	ivanad.matovic@student.pmf.unibl.org
Ivana	Rade Matovic	ivanar.matovic@student.pmf.unibl.org

Jelena	Borislav Blagojevic jelenab.blagojevic@student.pmf.unibl.org	
Jelena	Goran Blagojevic jelenag.blagojevic@student.pmf.unibl.org

Jovana	Zoran Topic	jovanaz.topic@student.pmf.unibl.org
Jovana	Milorad Topic	jovanam.topic@student.pmf.unibl.org

Nikola	Radovan Grahovac nikolarad.grahovac@student.pmf.unibl.org
Nikola	Rajko Grahovac	nikolaraj.grahovac@student.pmf.unibl.org