Поштовани,

У прилогу Вам достављамо Конкурс за именовање чланова изборних комисија и Конкурс за избор чланова Студентског парламента, чланова научно-наставног вијећа факултета/Академије умјетности из реда студената на Универзитету у Бањој Луци. 

Обавеза факултета/Академије умјетности јесте да на огласним таблама дана 01.12.2020. године објаве Конкурс који је отворен до 08.12.2020. године до 12:00 часова. 

https://www.unibl.org/sr/vesti/2020/12/raspisani-studentski-izbori

С поштовањем,

_____________________________

Мирјана Предић

Виши стручни сарадник за наставу и студентска питања

Универзитет у Бањој Луци

Универзитетски град

Булевар војводе Петра Бојовића 1А

Тел: +387 (0) 51 32 11 80      Факс: +387 (0) 51 31 56 94

www.unibl.org