Катедра: Екологија
Ужа научна област: Екологија, заштита биодиверзитета

Кабинет:44
Телефон: +387 51 319 142
Е-пошта: svjetlana.cvijic@pmf.unibl.org

Консултације:
Биографија
Библиографија
Biography